Očkování - zázračné vítězství vědy nad přírodou, nebo největší omyl moderní medicíny?

Jste-li mladí rodičové, brzy nejspíš budete stát před velmi závažným rozhodnutím o očkování vašeho miminka. Realita ukazuje, že tento krok může velmi výrazně ovlivnit budoucí zdraví vašeho dítěte i jeho další vývoj.

Pro tématu-neznalé je otázka očkování nejčastěji samozřejmostí (“samozřejmě ano, pan doktor to doporučil, dělají to tak přece všichni, propaguje se to i v televizi...”), pro částečně informované je tato otázka velkým dilematem (mám, či nemám), a pro opravdu vzdělané, kteří sledují nejnovější poznatky o této problematice, nebojí se sáhnout i do zdrojů mimo cenzurovaný mainstream a dávají si věci do souvislostí, je dnes již odpověď v podstatě jasná. V současnosti se již ví, že při dnešním složení vakcín je očkování kojenců již natolik závažným zásahem do jejich budoucího zdraví, že je nutné, aby si o jeho dlouhodobých rizicích vs. přínosech mohli rodiče rozhodovat sami z pozice znalosti a informovanosti. To se ale v naší běžné pediatrické a legislativní praxi rozhodně neděje.

Jak ve své knize píše významná česká fyzioložka, prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a její kolegové-lékaři, "Vakcinace je invazívní lékařský zákrok, který může, byť v ojedinělých případech, způsobit poškození i smrt naprosto zdravé osoby. Poškození způsobené vakcínami je masové. Je větší než poškození azbestem, větší než poškození tabákem, větší než cokoliv, co jste kdy viděli."
Je třeba si uvědomit, že neočkovat může být v některých případech riziko - ale očkovat je také riziko. Proto musíme studovat, abychom se mohli sami dobře rozhodnout, které z těchto rizik jsme ochotni podstoupit, a chápali, jaké to bude mít důsledky. V opačném případě necháváme cizí lidi, pro které je naše dítě jen číslem v počítači, aby o něm rozhodovali za nás.

Posláním tohoto rozcestníku je zpřístupnit vám informace, ke kterým se z oficiálních (=farmaceutických) zdrojů nedostanete (protože to z pochopitelných důvodů není v jejich zájmu), a vyprovokovat vás tím k dalšímu aktivnímu vyhledávání a vzdělávání. Pomůže vám se v této oblasti zorientovat a získat rychlý přístup k faktům a důvěryhodným informacím, jelikož pocházejí od odborníků a zároveň nepodléhají ekonomickým zájmům žádných jednotlivců či skupin. Většina skutečných faktů v podobě takových studií je však bohužel stále ještě pouze v anglickém jazyce.

Cílem těchto stránek rozhodně není soudit nebo prezentovat kterýkoliv z přístupů jako správný ci špatný. Co je totiž správné pro jednoho, nemusí být správné pro druhého. Proto také za nikoho nemůžeme převzít zodpovědnost v jeho rozhodování. Chceme vám však předložit fakta, konfrontovat vás s realitou této problematiky, nabídnout řešení a pak ponechat na vás, abyste si svobodně vybrali řešení, o kterém budete přesvědčeni, že je to správné pro vaše dítě - to si bohužel zatím samo vybrat nemůže, a je zcela závislé na vašem rozhodnutí. Díky tomuto rozcestníku to však již bude rozhodnutí založené na znalosti - a tedy chápání, nikoliv na základě neznalosti - a tedy strachu. Strachu, který je skrze média a bohužel i lékaře samotné cíleně a uměle přiživován medicínsko-farmaceutickým komplexem, který na tom pochopitelně má svůj zájem - viz slogany "jedna dvě, klíště jde, jde si pro tebe..." a podobná demagogie.

Pojďme tedy společně poznávat, objevovat a začít rozumět tomu, proč se stále více lékařů, odborníků i vědců začíná přiklánět k názoru, že současná podoba očkování bude jednou považována za největší omyl v historii moderní medicíny.

Pokračujte v sekci Odkazy...